" 25.02.2011 tarihli 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan 6111 nolu kanunun 175.maddesine istinaden 4733 sayılı kanunun 8.maddesinin K bendinde yapılmış olan değişiklik sonucunda internet üzerinden sipariş yöntemi ile tüketicilere alkollü içki satışı yapmak yasaklanmıştır." 

 


 English |||||    Copyrights 2011-2012 Girne Wines. Tüm Hakları Saklıdır. Designed by noa-creative